Dyrektywa

work-life balance

Dyrektywa

work-life balance

Dyrektywa work-life balance w końcu doczekała się wdrożenia w Polsce - 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu pracy.  
 
Zmian jest dużo i dotyczą każdego pracodawcy właściwie od pierwszego dnia obowiązywania ustawy – pomagamy działom HR je wdrożyć. W naszym cyklu edukacyjnym poruszyliśmy istotne dla pracodawców tematy - co się zmienia, dla kogo jest to ważne i jakie działania należy podjąć.

 

Cykl podzieliliśmy na cztery bloki tematyczne - nowe podejście do umów o pracę i rozbudowany obowiązek informacyjny, elastyczne formy organizacji pracy, nowe dni wolne z powodu siły wyższej i urlop opiekuńczy oraz nowe uprawnienia dla rodziców. 

W czym możemy pomóc Państwa firmie?  

To-do-list i stałe konsultacje

Wspieramy kompleksowo, począwszy od opracowania indywidualnej mapy zmian dla Państwa („to-do-list”), po rozstrzyganie wątpliwości co do interpretacji przepisów i innych problemów praktycznych. 

Wzory nowych wniosków 

Ustandaryzowane wzory i procedury ułatwią sprawne rozpatrywanie wniosków - w szczególności o nowe dni wolne, o bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy, o elastyczną organizację pracy oraz przykładowe wzory odpowiedzi na te wnioski.

Weryfikacja wzorów umów o pracę

Należy zaktualizować wzory umów o pracę - przede wszystkim umowy na okres próbny. Punktem wyjścia jest często uzgodnienie strategicznego podejścia do tych umów i przegląd dotychczasowej praktyki.

Nowy wzór informacji dodatkowej dla pracowników, w tym oddelegowanych 

Wzór zawiera szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych wymogów ustawowych. Wspieramy w uzupełnieniu informacji o konkretne instytucje przewidziane prawem wewnątrzzakładowym.   

Komunikacja wewnątrzzakładowa  

Koncentrujemy się na wyjaśnieniu pracownikom istoty nowych uprawnień – w przejrzysty i praktyczny sposób. Pomagamy również wypracować Państwu rozsądne podejście do elastycznej organizacji pracy w zakładzie.  

Weryfikacja regulaminu pracy  

Konieczny będzie przegląd i aktualizacja regulaminu pracy. Jest to też dobry moment na odświeżenie postanowień. Ma to szczególnie znaczenie z perspektywy nowej informacji dodatkowej.

Szkolenia dla działów HR oraz dla managementu

Szkolenia są z całości nowelizacji lub konkretnych obszarów, a także z nowego podejścia do tzw. procesu derekrutacji.

Ogólne zasady polityki szkoleniowej 

Opracowanie polityki / zasad szkoleniowych ma na celu łatwiejsze odwołanie się do nich w informacji dodatkowej i wywiązanie z nowych obowiązków informacyjnych pracodawcy.

Nowe uprawnienia a kontrakty B2B 

Jednym z istotnych zagadnień jest relacja nowych zasad do współpracowników, szczególnie tam, gdzie formy zatrudnienia są mieszane. Wspieramy  w ocenie, czy, a jeśli tak, w jaki sposób nowelizacja wpłynie na przyjęty model zatrudnienia.

Skontaktuj się

Natalia Mosur
Senior Manager, Adwokat
natalia.mosur@olesinski.com

Marta Hausmann-Kostka
Senior Manager, Radca prawny
marta.hausmann@olesinski.com

Agata Wojtasik-Kołodziej
Manager, Radca prawny
agata.wojtasik@olesinski.com

Baza wiedzy o zmianach w kodeksie pracy

Przeczytaj artykuły z cyklu "Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach". Zobacz więcej > 

Urlop opiekuńczy 

Urlop opiekuńczy to kolejna zmiana wprowadzona przez nowelizację kodeksu pracy. W jakich przypadkach pracownik może o niego wnioskować? Czy jest to płatna forma urlopu? Na te i inne pytania odpowiadamy w kolejnym artykule z cyklu.  Przeczytaj artykuł > 

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
W kolejnym artykule z cyklu Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym rodzaju dni wolnych, który będzie przysługiwał pracownikom już od 26.04.2023. Przeczytaj artykuł > 

Elastyczna organizacja pracy
Jest to to jedna z kluczowych zmian wprowadzonych przez nowelizację kodeksu pracy. Na czym polega? Jak wygląda jej zastosowanie w praktyce? Jak pogodzić interesy pracodawcy i pracowników w tym obszarze?  Przeczytaj artykuł > 

Olesiński i Wspólnicy Sp. k.  

ul. Świdnicka 40
50-024 Wrocław

(+48) 71 75 00 700  

NIP: 8992788187, REGON: 364170013 

 

www.olesinski.com

Odwiedź nasz blog

Wszelkie materiały zawarte na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistów OW.

 

Polityka prywatności  |  Polityka cookies 

 

Copyright © 2024 Olesiński i Wspólnicy Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone

Olesiński i Wspólnicy Sp. k.  

ul. Świdnicka 40
50-024 Wrocław  

(+48) 71 75 00 700  

NIP: 8992788187, REGON: 364170013 

 

www.olesinski.com

Wszelkie materiały zawarte na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistów OW.

 

Polityka prywatności  |  Polityka cookies 

 

Copyright © 2023 Olesiński i Wspólnicy Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone